Čislo6/2015
NázovVšeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 6/2015 o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Strážske
Schválené uznesením218/2015
Dodatky
KategóriaŠkolstvo
Účinnosť od17.11.2015
Stiahni PDF formát (0.27 MB)