Čislo4/2015
NázovVšeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 4/2015 ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk
Schválené uznesením217/2015
Dodatky
KategóriaVšeobecná správa
Účinnosť od28.09.2015
Stiahni PDF formát (0.22 MB)