Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Uznesenia a zápisnice Mestského zastupiteľstva v Strážskom

Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta Strážske, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta. Mestské zastupiteľstvo v Strážskom má 11 poslancov. Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Strážskom sú spravidla verejné. Časový harmonogram a obsahové zameranie zasadnutí orgánov Mesta Strážske je vypracovaný v zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Strážskom

Všetko ROK 2022 | ROK 2021 | ROK 2020 | ROK 2019 | ROK 2018 | ROK 2017 | ROK 2016 | ROK 2015 | ROK 2014 | ROK 2013 | ROK 2012 | ROK 2011

Zasadnutie Číslo ProgramZápisnicaUznesenie 
28.12.2012196/2012 (0.12 MB) (0.30 MB) (0.18 MB)
29.11.2012195/2012 (0.12 MB) (0.47 MB) (0.26 MB)
06.09.2012194/2012 (0.12 MB) (0.42 MB) (0.21 MB)
28.06.2012193/2012 (0.12 MB) (0.43 MB) (0.21 MB)
02.05.2012192/2012 (0.12 MB) (0.43 MB) (0.21 MB)
14.03.2012191/2012 (0.12 MB) (0.28 MB) (0.17 MB)
01.03.2012190/2012 (0.12 MB) (0.43 MB) (0.22 MB)
08.01.2012189/2012 (0.12 MB) (0.57 MB) (0.21 MB)
Počet záznamov: 8 (Strana 1 z 1) - 1