Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami

Podľa § 117 ods. 2 Zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.
Rok Kvartál Poradové číslo Identifikácia dodávateľa Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH  
201329SDV Air s.r.o. Plechotice 65, 07501 PlechoticeDodávka klimatizačných zariadení - uskutočnenie prác13524,00 €
201429Ing. Marta Bruňanská, Vinné 627, 07231 Vinnévypracovanie projektovej dokumentácie "Stavebné úpravy a zateplenie strechy - pavilónu C základnej školy Strážske" – poskytnutie služby2000,00 €
201328Marber s.r.o., Valašková 2/2, 06601 HumennéOsvetlenie prechodov - uskutočnenie prác18828,89 €
201328Marber s.r.o., Valašková 2/2, 06601 HumennéOsvetlenie prechodov - uskutočnenie prác18828,89 €
201428EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 04017 KošiceRekonštrukcia miestnych komunikácií - chodníkov ul. Mierová,parkovisko, chodník - uskutočnenie prác15102,94 €
201327Breza Stavotrans s.r.o., Stavbárov 3, 07101 MichalovceStavebné práce - Dvojúčelové zariadenie CO - uskutočnenie prác22040,96 €
201427EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 04017 KošiceRekonštrukcia miestnych komunikácií - chodníkov ul. Mierová,parkovisko, chodník od ZS po AS – uskutočnenie prác35442,98 €
201326STAVOCONZULT, s.r.o., Stavbárov 3, 07101, MichalovceRekonštrukcia domu smútku v Strážskom – SO 02 kanalizačná prípojka, SO 03 rozvod plynu, SO 04 Chodníky – uskutočnenie prác23984,16 €
201426ENERGOTRADING s.r.o., Mlynská 1483/93, 09301 Vranov nad TopľouStavebné úpravy kultúrno-spoločenský objekt Ul. krivošťanská - uskutočnenie prác39882,00 €
201446Ing. Vladimír Kríž, Jasenov 332, 06601 HumennéRekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia na ul. Družstevnej p.č. 395/1 – stavebné práce1940,00 €
201826Plynroz, a.s. Sobrance, Kúpeľská 66, 073 01 Sobranceuskutočnenie prác "Rozšírenie distribučnej siete, plynovod ul. Za záhradami v meste Strážske"10191,84 €
201325EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 04017 KošiceOprava MK v Strážskom (výtlky) - uskutočnenie prác3024,00 €
201425STAVOCONZULT, s.r.o., Stavbárov 3, 07101, MichalovceStavebné úpravy objektu kina - uskutočnenie prác46980,00 €
201445Dzurovčin Štefan - maliarské práce, Družstevná 07222 StrážskeStavebné úpravy, maliarske a murárske práce v objekte kryt CO na ul. Vihorlatskej – stavebné práce1882,62
201615Hydroarch s.r.o. ŠŠafárikova 5939/20, 080 01 Preššovdopracovanie projektovej dokumentácie - Msú zateplenie1224,00 €
Počet záznamov: 75 (Strana 1 z 5) - 1 2 3 4 >>

1. Kvartál rok 2017 - neboli realizované žiadné zákazky s nízkymi hodnotami s cenami nad 5000 €
2. kvartál rok 2016 - neboli realizované žiadné zákazky s nízkymi hodnotami s cenami nad 5000 €
4. kvartál rok 2016 - neboli realizované žiadné zákazky s nízkymi hodnotami s cenami nad 5000 €