Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Povinne zverejňovanie - Objednávky

Podľa § 5b sa zverejňujú vyhotovené objednávky po 1. januári 2011. Objednávka sa zverejňuje do 10 pracovných dní od vystavenia. Od 1.1.2012 je opäť povinnosť zverejňovať všetky objednávky bez ohľadu na ich hodnotu okrem objednávok, ktoré súvisia s povinne zverejňovanou zmluvou a objednávok, ktoré súvisia so zmluvou, ktorá nie je povinne zverejňovanou zmluvou. Objednávky sú povinne zverejňované počas piatich rokov odo dňa ich zverejnenia.

Dátum vyhotovenia Číslo obj Dodávateľ Názov Popis objednaného plnenia Suma €  
10.12.2020O2020/79MIDEY s.r.o.Objednávame si u Vás služby súvisiace s verejným obstaraním pre projekt " Detské ihrisko v parku "240.00
08.12.2020O2020/78Ján Mašlej - GEOS & GMObjednávame si u Vás vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemkov p.č. C KN 474/4 a 480/4, v kat. územi Strážske305.40
08.12.2020O2020/80Marber, spol. s.r.o.Objednávame si u Vás dodanie a montáž zásuvkových rozvodov ,1950.00
02.12.2020O2020/75Igor ŠtecObjednávame si u Vás kontrolu hydrantov-17 ks , tlaková skúška hydrantových hadíc-17 ks, kontrola a tlaková skúška prenosných has. prístrojov-25 ks450.00
25.11.2020O2020/74Seven media s.r.o.Objednávame si u Vás záznam zasadnutia MsZ v Strážskom dňa 10.12.2020 / štvrtok / o 13,00 hod. v zasadačke MsÚ600.00
20.11.2020O2020/76AUTOLANC, s.r.o.Objednávame si u Vás opravu motorového vozidla MI - 591 CS215.16
16.11.2020O2020/73I. Meňovčik-Obchod MIXObjednávame si u Vás ochranné a dezinfekčné prostriedky732.42
11.11.2020O2020/71RNDr. Ivan KotoraObjednávame si u Vás služby súvisiace s verejným obstaraním vzduchotechniky pre budovu Mestského podniku služieb.200.00
10.11.2020O2020/77Marber, spol. s.r.o.Objednávame si u Vás projektovú dokumentáciu na stavbu : Osvetlenie mosta cez rieku Laborec v Strážskom450.00
06.11.2020O2020/70ANTIK Telecom s.r.o.Objednávame si u Vás pripojenie do siete Internet s min.rýchlosťou 30Mbps, správu servisu a podporu pre projekt WiFi pre teba, suma 72 Eur/mesiac72.00
05.11.2020O2020/72STRIX - Ing. arch. Gryglak Marek JózefObjednávame si u Vás vypracovanie PD na akciu : OD Laborec - oprava fasády a strechy2450.00
03.11.2020O2020/69Printon s.r.o.Objednávame si u Vás vyhotovenie 2ks plagátu na zabezpečenie publicity projektu "Nízkouhlíková stratégia mesta Strážske - OP KŽP"19.20
21.10.2020O2020/68Imrich Meňovčík - obchod MIXObjednávame si u Vás školské potreby za nákupné poukážky na základe zoznamu z Úradu práce, soc. vecí a rodiny MI512.50
12.10.2020O2020/63Marber, spol. s.r.o.Objednávame si u Vás dodávku materiálu a elektromontáže pre oddelenie merania elektrickej energie MsÚ od priestorov VÚB a kancelárií MsPS650.00
12.10.2020O2020/64Marber, spol. s.r.o.Objednávame si u Vás dodávku materiálu a elektromontáže pre: zásuvkovú skrinku pre kolkársku dráhu v školiacom stredisku450.00
Počet záznamov: 1090 (Strana 2 z 73) - << 1 2 3 4 5 >>