Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Povinne zverejňovanie - Objednávky

Podľa § 5b sa zverejňujú vyhotovené objednávky po 1. januári 2011. Objednávka sa zverejňuje do 10 pracovných dní od vystavenia. Od 1.1.2012 je opäť povinnosť zverejňovať všetky objednávky bez ohľadu na ich hodnotu okrem objednávok, ktoré súvisia s povinne zverejňovanou zmluvou a objednávok, ktoré súvisia so zmluvou, ktorá nie je povinne zverejňovanou zmluvou. Objednávky sú povinne zverejňované počas piatich rokov odo dňa ich zverejnenia.

Dátum vyhotovenia Číslo obj Dodávateľ Názov Popis objednaného plnenia Suma €  
14.07.2020O2020/51Miroslav BaumgartnerObjednávame si u Vás vypracovanie správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške EZ - reštaurácia park č. 70 v Strážskom150.00
13.07.2020O2020/45Šurmanek ErikObjednávame si u Vás dodávku a montáž sociálnych zariadení v budove školiacého strediska v Strážskom v zmysle cenovej ponuky626.50
23.06.2020O2020/43GEODÉZIA Michalovce s.r.o.Objednávame si u Vás polohopis a vyškopis parku v Strážskom4500.00
23.06.2020O2020/44Kríž Marek Ing.Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a skušku elekt. zar. - bufet futbalový štadión295.00
16.06.2020O2020/42Marber, spol. s.r.o.Objednávame si u Vás dodávku a montáž nadzemnej časti bleskozvodu na Požiarnej zbrojnici v Strážskom1880.67
02.06.2020O2020/41Ing. Peter Mati - IPMObjednávame si u Vás služby procesu verejného obstarávania, na nákup čistiaceho zariadenia pozemných komunikácií.1300.00
26.05.2020O2020/39Ing. Dušan GrigeľObjednávame si u Vás - výroba,dodanie a inštalácia dočasného pútača a stalej tabule.670.00
26.05.2020O2020/40Seven media s.r.o.Objednávame si u Vás záznam zasadnutia MsZ v Strážskom dňa 04.06.2020 /štvrtok/ o 13,00 hod. v zasadačke MsÚ600.00
25.05.2020O2020/37Marber, spol. s.r.o.Objednávame si u Vás opravu svetelnej signalizácie na prechodoch pre chodcov na hlavnej križovatke v Strážskom605.00
25.05.2020O2020/38Marber, spol. s.r.o.Objednávame si u Vás opravu a dodavku častí el. prípojky pre čerpadlo v kanalizačnej prečerpavacej šachte v časti Krivošťany1274.00
06.05.2020O2020/32SDV AIR s r.o.Objednávame si u Vás servis klimatizačných jednotiek na Mestskom úrade /dezinfekcia a vyčistenie /830.00
05.05.2020O2020/35Ing. Jozef Marcinko - WAMA vodohospodárska činnosťObjednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby " Výstavba miestnej komunikácie Za zahradami mesta Strážske "4850.00
30.04.2020O2020/31Ing. Peter HilčanskýObjednávame si u Vás vypracovanie statického posudku vonkajšieho schodiska180.00
30.04.2020O2020/36Martin Zeleňák - STRECHSTAVObjednávame si u Vás materiál - hranol, OSB doska, kotviaci a spojovací materiál na opravu obkladu vnút. steny /po spadnutí stromu/ v obj. Bufet park500.00
27.04.2020O2020/30PROGRESS SYSTEMS, s.r.o.Objednávame si u Vás : Videovrátnik + inštalácia345.00
Počet záznamov: 1103 (Strana 5 z 74) - << 2 3 4 5 6 7 8 >>