Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Opatrovateľská služba

Názov projektu: Podpora opatrovateľskej služby v meste Strážske
Operačný program: Ľudské zdroje
Prioritná os: Sociálne začlenenie
Cieľ: Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Výzva: OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01
Podané: 30.08.2018
Schválené: 03.12.2018
Schválený NFP: 274 170 €
Predpokladaný začiatok: 02/2019
Predpokladaný koniec: 03/2021

Cieľ a zámer projektu:
Zámerom projektu je poskytovať opatrovateľskú službu klientom v prirodzenom domácom prostredí, ktorých aktuálna zdravotná, sociálna, alebo iná životná situácia neumožňuje sa o seba postarať a k bežným činnostiam potrebujú pomoc práve kvalifikovaného pracovníka opatrovateľskej služby.
V rámci hlavnej aktivity projektu, vytvoríme priestor pre 25 kvalifikovaných opatrovateliek/opatrovateľov, ktorí budú zamestnaní na plný, alebo skrátený pracovný úväzok.
Projekt bude realizovaný počas 26 mesiacov.

Realizácia projektu:
Zmluva o NFP je účinná 30.01.2019
Trvanie projektu: február 2019 – marec 2021