Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2017

V zmysle §52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe uznesenie č. 187/2011 MsZ v Strážskom zo dňa 10.11.2011 „zverejňovať zoznam dlžníkov k 31.12. do 30.1. nasledujúceho roka“

Priezvisko a meno/obchodné meno Trvalý pobyt/miesto podnikania Suma nedoplatku v €
ATV družstvo Strážske Obchodná 437, Strážske 52 799,33
Bača Pavel LEMAN kpt. Nálepku 2973/7, Humenné 9 177,36
Bačová Františka Obchodná 253/3, Strážske 167,31
Balog Marián Plechotická 1069/32, Sečovce 175,90
Balogová Nikola Mierová 236/30, Strážske 230,15
Bančejová Ingrid Mierová 630/89, Strážske 359,74
Baran Blažej Oreské 15 506
Barošová Ľudmila Mierová 628/77, Strážske 309,62
Baroš Jozef Mierová 628/77, Strážske 169,55
Bešáková Zuzana Obchodná 251, Strážske 202,91
Boroš Ľubomír Boženy Nemcovej 1, Vranov n/T 185,53
B-Trade plus s.r.o. Jarkova 61, Nový Ruskov 9 185,38
Celušňáková Jaroslava Obchodná 253/3, Strážske 216,18
Čumová Marcela Pavla Horová 594/1, Strážske 180,15
Dančišinová Ivana Obchodná 440/2A, Strážske 180
Dankanin Ján Pavla Horova 594/1, Strážske 198,09
Daňo Roman Osloboditeľov 627/7, Strážske 236,12
Dermek Cyril Staré 281 465
Dudyová Irena Mierová 188/60, Strážske 509,41
Dudyová Lucia Mierová 188/60, Strážske 178,89
Dudyová Michaela Mierová 188/30, Strážske 323,67
Ďurko Miroslav Obchodná 252/1A, Strážske 180,65
Faková Irena Strážske 180,30
Fedor Peter Mierová 106/75, Strážske 1 386,42
Ferencová Gabriela Osloboditeľov 627/5, Strážske 271,52
Gaďo Slavomír Okružná 467/25, Strážske 170,15
Gaži Ladislav Komenského 669/29, Strážske 229,19
Gerlich Petr Mierová 630/89, Strážske 532,64
Goroľ Cyril Pod hradom 402/18, Strážske 219,71
Goroľová Ingrid Osloboditeľov 627/7, Strážske 180,18
Hajdučko Martin Jahodná 518/1, Strážske    303,72
Hocmanová Zdenka Mierová 628/77, Strážske 168,09
Chemko, a.s. Strážske Moskovská 13, Bratislava 53 715,74
Chemkostav trading, s.r.o. Štefánikova 4/4, Humenné 5 956,79
IEG GASTRO, spol. s r.o. Miletičová 7, Bratislava 4 474,30
Ilčišinová Beáta Mierová 630/95, Strážske 316,01
Kanalošová Božena Mierová 628/81, Strážske 342,24
Karch Michal Žalobín 42 19 634,89
Kňazíková Zuzana Mierová 229/32, Strážske 243,80
KOBAX Mierova 56/1908, Humenné 4 756,56
Kompišová Eva Okružná 499/64, Strážske 194,03
Kridla Blažej-PLYNMONT Kudlovská 6203/154, Humenné 258,72
Krištová Beáta Nová 114/9, Strážske 184,21
Leinerová Mária    Obchodná 253/3, Strážske 261,54
Lenárt Roman Vihorlatská 626/28, Strážske 173,88
LLEMI SLOVAKIA s.r.o. Žalobín 42 26 997,03
Mádi Jozef Obrancov Mieru 1846/4, Michalovce 448,16
Makovská Anna Nacina Ves 389, Nacina Ves 178,33
Marcinová Svetlana Krivošťanská 329/26, Strážske 197,36
Michlovič Marek Vihorlatská 625/24, Strážske 455,58
Mikeľová Marta Vihorlatská 625/20, Strážske 286,93
Mikula Adrián Obchodná 253/3, Strážske 485,75
Molčanová Iveta Mierová 628/77, Strážske 440,70
Novák Jozef 26. novembra 8, Humenné 333,73
Ondo Ján Ing., súk. pod. Gaštanová 149, Humenné 1 303,38
Pavlo Ján Mierová 630/93, Strážske 323,77
Piskor Peter Mierová 630/95, Strážske 373,10
Podbehlý Dušan Obchodná 253/3, Strážske 206,03
Podraný Gustáv Strážske 262,13
Poláková Jana Mierová 630/89, Strážske 765,19
RS Reality, s.r.o. Poštová 14, Košice 2 077,14
SBK, s.r.o. Vranov n/T B. Nemcovej 1, Vranov n/T 2 399,82
Schmidt Ján Strážske 205,63
Sidorová Ľudmila 1. mája 48, Strážske 3 622,58
Sliško Dušan Petrikovce 63 229,94
Slišková Lucia Petrikovce 63 180,94
Slivková Jarmila Obchodná 253/3, Strážske 216,06
SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. v konkurze Priemyselná 720, Strážske 235 787,45
STIPETTI, s.r.o. Odborárov 49, Spišská Nová Ves 1 994,10
Tokár Jozef Komenského 669/29, Strážske 252,18
Tokár Michal Mierová 629/83, Strážske 340,82
Tokárová Alexandra Mierová 629/83, Strážske 389,95
Tokárová Daniela Komenského 669/29, Strážske 180,12
Tomková Jana Vihorlatská 621/4, Strážske 211,71
Turová Verona Mierová 236/30, Strážske 396,88
VALBER s.r.o. Mládeže 17, Strážske 9 883,64
Vaňo Miroslav Orechová 36/2, Višňov 160,89
Varga Jozef, Ing. Kláštorná 1512/7, Vranov n/T 681,14
Vasiľová Katarína Zámočnícka 178/4, Strážske 220,69
Vévar Jaroslav Mierová 630/89, Strážske 648,47
Zeleňák Martin Osloboditeľov 627/3, Strážske 2 049,34
Ziváková Mária Okružná 446/12, Strážske 188,49
Zubaľová Monika Komenského 668/27, Strážske 162
Kontakt: Katarína Duncová
referentka spávy daní a poplatkov
tel.:+421 56 68 86 951
katarina.duncova@strazske.sk
Súvisiace predpisy
  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 6/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  (1.15 MB)
  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske 2/2018 o miestnych daniach  (1.00 MB)