Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2020

V zmysle §52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe uznesenie č. 187/2011 MsZ v Strážskom zo dňa 10.11.2011 „zverejňovať zoznam dlžníkov k 31.12. do 30.1. nasledujúceho roka“

Priezvisko a meno/obchodné meno Trvalý pobyt/miesto podnikania Suma nedoplatku v €
ATV družstvo Strážske Obchodná 437, Strážske 79 044,82
Bača Pavel LEMAN Kpt. Nálepku 7, Humenné 4 588,68
Bačová Františka Obchodná 253/3, Strážske 301,98
Balog Marián Plechotická 1069/32, Sečovce 175,92
Balogová Nikola Mierova 236/30, Strážske 398,45
Bančejová Ingrid Mierová 630/89, Strážske 479,94
Baran Blažej Oreské 15 1 044,26
Baroš Jozef Mierová 628/77, Strážske 199,60
Behún Dávid Mgr. Černyševského 1275/15, Bratislava 1 065,12
Behun Jozef Obchodná 253/3, Strážske 228,24
Bevilagua Martin Obchodná 440/2C, Strážske 216,20
Celušňáková Jaroslava Obchodná 253/3, Strážske 396,48
Ciganoc Milan Mierová 629/85, Strážske 162,15
Čonka Bartolomej Osloboditeľov 627/9, Strážske 168,20
Čorejová Martina Nová 124/29, Strážske 216,32
Čurmová Marcela Pavla Horova 594, Strážske 330,40
Dančišin Erik Obchodná 440/2A, Strážske 210,25
Dančišinová Ivana Obchodná 440, Strážske 240,00
Dankanin Ján Pavla Horova 594, Strážske 288,24
Daňo Roman Osloboditeľov 627/7, Strážske 210,20
Dermek Cyril Staré 281 1 692,50
Dermek Jaroslav Staré 153 809,86
Dudyová Irena Mierová 188/60, Strážske 617,71
Dudyová Lucia Mierová 188/60, Strážske 304,23
Dudyová Michaela Mierová 18860, Strážske 239,29
Ďurko Miroslav Obchodná 253/3, Strážske 210,70
Ďurková Klára Mierová 7, Strážske 292,78
Ekologické služby a.s. Priemyselná 720, Strážske 12 253,30
EUROSPEDA s.r.o. Brestovská 2931/125, Humenné 16 861,57
Faková Irena Mesto Strážske 180,30
Ferencová Gabriela Osloboditeľov 627/5, Strážske 459,59
Foľtan Miroslav Vihorlatská 626/26, Strážske 270,25
Gaďo Slavomír Nižný Hrušov 230,15
Gastrochemko, s.r.o. Klincová 37/B, Bratislava 5 363,93
Gaži Ladislav Komenského 669/29, Strážske 259,24
Gažiová Dominika Komenského 669/29, Strážske 192,21
Gažo Martin Zámočnícka 170/20, Strážske 168,20
Gerlich Petr Mierová 630/89, Strážske 682,89
Goroľ Cyril Pod hradom 402/18, Strážske 309,96
Goroľová Dana Mierová 6/9, Strážske 232,26
Goroľová Ingrid Mierová 6/9, Strážske 359,66
Grigeľová Darina Kollárova 608/9, Strážske 162,15
HETRANS, s.r.o. Domašanská 1, Humenné 1 616,14
Hocmanová Zdenka Mierová 628/77, Strážske 258,24
Holejová Zlatica 26. novembra 1509/1, Humenné 187,30
Holubová Anna Nová 107/5, Strážske 192,16
Hrnčiarová Monika Laborecká 281/27, Strážske 342,25
Husárová Viera Mierova 629/87, Strážske 198,25
Chemko, a.s. V likvidácií Strážske Moskovská 13, Bratislava 87 443,06
Chemko, a.s. Slovakia Mlynské nivy 10, Bratislava 85 243,44
Chemkostav trading, s.r.o. Štefánikova 4/4, Humenné 6 046,33
Chytrová Dagmar Vihorlatská 623/10, Strážske 162,24
I electro s.r.o. Miletičová 7, Bratislava 4 474,30
Jačo Milan Nová 124/29, Strážske 171,48
Jedah s.r.o. Rastislavova 57, Košice 6 786,72
Joni Róbert Nová 35/34, Strážske 238,69
Kanalošová Božena Mierová 628, Strážske 482,00
Kňazíková Zuzana Mierová 229/32, Strážske 399,69
Kopka Raymond Slivková 565/17, Nitrianské Hrnčiarovce 460,33
Karch Michal Žalobín 42 35 989,52
KOBAX Mierova 56/1908, Humenné 4 756,58
Krišta Marek Nová 114/9, Strážske 390,48
Krištová Beáta Nová 114/9, Strážske 184,21
Kuncová Jaroslava Obchodná 253/3, Strážske 162,76
Leinerová Mária Obchodná 253/3, Strážske  291,59
LLEMI SLOVAKIA s.r.o. Žalobín 42 52 502,63
Macko Ján Senné 17 243,08
Mádi Jozef Osloboditeľov 627/9 Strážske 452,90
Majorošová Anežka, Mgr. Orechová ul. 174/10, Zemplínska Teplica 334,44
Mikeľová Marta Vihorlatská 625/20, Strážske 420,60
Mikula Adrián Obchodná 253/3, Strážske 666,05
Mochťaková Amália Pod hradom 403/20, Strážske 209,17
Molčanová Iveta Mierová 628/77, Strážske 560,90
Nazadová Monika Pod hradom 431/7, Strážske 168,32
Nazadová Svetlana Krivošťanská 329/26, Strážske 237,45
Novák Jozef 26. novembra 8, Humenné 516,23
Pavlo Ján Mierová 630/93, Strážske 323,78
Piskor Peter Mierová 630/95, Strážske 517,38
Piskorová Jana Mierova 630/89, Strážske 192,20
Podbehlý Dušan Obchodná 253/3, Strážske 296,08
Podraný Gustáv Mesto Strážske 262,13
Poláková Jana Mierová 630, Strážske 801,49
Rešovský Martin Pavla Horova 594/1, Strážske 180,70
RS Reality, s.r.o. Poštová 14, Košice 2 618,18
Sčisláková Katarína Obchodná 252/A, Strážske 271,07
Schmidt Ján Mesto Strážske 205,63
Sidorová Ľudmila 1.mája 48/13, Strážske 4 179,90
Sliško Dušan Petrikovce 63 229,95
Sliško Ernest Komenského 669/31, Strážske 324,30
Slišková Lucia Petrikovce 63 180,94
Slivková Jarmila Obchodná 253/3, Strážske 306,21
SODALITAS, s.r.o. Klincová 37/B, Bratislava 5 292,02
Šepeľová Natália Vihorlatská 625/18, Strážske 172,16
Štenková Božena Komenského 669/33, Strážske 162,39
Tokár Jozef Komenského 669/29, Strážske 354,43
Tokár Michal Mierová 629/83, Strážske 430,97
Tokárová Alexandra Mierová 629/83, Strážske 655,66
Tokárová Daniela Osloboditeľov 627/9, Strážske 228,12
Tomašev Ľudmila Mierová 628/77, Strážske 309,62
Tomková Jana Vihorlatská 621/4, Strážske 271,81
TP2, s.r.o. Priemyselná 720, Strážske 76 883,08
Turová Verona Mierová 236/30, Strážske 547,13
Vaňo Miroslav Orechová 36/2, Višňov 160,89
Vasiľová Katarína Mesto Strážske 220,69
Vévar Jaroslav Mierová 630/89, Strážske 828,77
Ziváková Mária Okružná 446/12, Strážske 48,59
Zubaľová Monika Komenského 668, Strážske 252,15