Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Záverečný účet Mesta Strážske za rok 2021

Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zmysle n. p. (ďalej len zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy) predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do záverečného účtu mesta.
Záverečný účet podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkovej organizácie v pôsobnosti mesta, prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.

Súbor na stiahnutie: Záverečný účet Mesta Strážske za rok 2021 (pdf 701,77 kB)