Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Zámer navrhovanej činnosti

Mesto Strážske oznamuje občanom, že mu bol dňa 28. júla 2022 Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky doručený zámer navrhovanej činnosti navrhovateľa ČOV Strážske, s.r.o., Priemyselná 720, Strážske „Strážske – inovácia a modernizácia mechanicko-chemicko-biologickej ČOV“.

Podľa § 24 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie má verejnosť možnosť zoznámiť sa so zámerom a do neho nahliadnuť v dňoch od 28. júla do 18. augusta 2022 na Mestskom úrade, referáte životného prostredia alebo na sekretariáte primátora mesta v pracovných dňoch od 8,00 do 15,00 hod. alebo na stránke:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strazske-inovacia-modernizacia-mechanicko-chemicko-biologickej-cov.
Písomné stanovisko k zámeru môže verejnosť doručiť na MŽP SR do 21 dní od zverejnenia mestom; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v tejto lehote doručené mestu.

Súbor na stiahnutie: Strážske - inovácia a modernizácia mechanicko - biologickej ČOV (pdf 1,13 MB)