Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

WiFi pre Teba

Názov projektu: Budovanie bezplatných WiFi sietí v meste Strážske
Názov a sídlo prijímateľa: Mesto Strážske, Nám. A. Dubčeka 300, 072 22  Strážske
Miesto realizácie projektu: Strážske
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ: Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom/NGN
Výzva: OPII-2018/7/1-DOP
Podané: 11.02.2019
Schválené: 16.05.2019
Schválený NFP: 14 000 €
Spolufinancovanie mesta: 700 €
Začiatok realizácie aktivity: marec 2020
Koniec realizácie aktivity: február 2021

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore EÚ
„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk „

Stručný popis projektu
Vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom mesta Strážske k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s. K pokrytiu verejných priestranstiev WiFi pripojením bude 8 externých prístupových bodov a 2 interné prístupové body.
Predpokladané umiestenie prístupových bodov bude na uvedených miestach:

Externé prístupové body:
1. Budova MsÚ – pokrytie časti námestia, Nám. A. Dubčeka 300/1, Strážske (48.873691, 21.836214)
2. Budova MsÚ – pokrytie časti námestia, Nám. A. Dubčeka 300/1, Strážske (48.873803, 21.836278)
3. Budova OD Laborec – pokrytie časti námestia, Obchodná 269, Strážske (48.873987, 21.836702)
4. Budova MsÚ – pokrytie priestranstva autobusovej stanice, Nám. A. Dubčeka 300/1, Strážske (48.873267, 21.835924)
5. Budova Domu kultúry – pokrytie priestranstva pred domom kultúry, Družstevná 509, Strážske (48.874950, 21.836627)
6. Budova Domu kultúry – pokrytie priestranstva čiastočne pred domom kultúry a časti námestia, Družstevná 509, Strážske (48.874887, 21.836375)
7. Verejné priestranstvo mestského parku – pokrytie časti priestranstva pri Amfiteátri (48.873258, 21.847798)
8. Verejné priestranstvo mestského parku – pokrytie časti priestranstva pri Amfiteátri (48.873258, 21.847798)

Interné prístupové body:
1. Budova MsÚ – pokrytie vestibulu, Nám. A. Dubčeka 300/1, Strážske (48.873592, 21.835988)
2. Budova MsÚ – pokrytie verejných priestorov MsÚ, Nám. A. Dubčeka 300/1, Strážske (48.873549, 21.835865)

Všetky prístupové body sa budú identifikovať (SSID) ako WiFi pre Teba a po úspešnom pripojení sa každému užívateľovi zobrazí ako uvítacia stránka www stránka mesta (www.strazske.sk).

Realizácia aktivít projektu bude prebiehať dodávateľským spôsobom. Dodávateľ bol vybraný v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Výherná spoločnosť ANTIK Telecom s.r.o. nainštaluje potrebnú kabeláž, dodá a osadí zariadenia, zapojí aktívne prvky do elektrickej siete, oživí ich, nakonfiguruje, zapojí na sieť internet, nastaví úvodnú stránku, prihlasovaciu politiku, monitoring a iné funkcionality v zmysle požiadaviek prijímateľa NFP a platnej legislatívy.

Po nainštalovaní a sprevádzkovaní Wifi prístupových bodov sa Mesto Strážske zaväzuje zabezpečiť udržateľnosť projektu minimálne 5 rokov. Bude pokrývať všetky finančné náklady spojené so zabezpečením dostatočnej internetovej konektivity (min 30 Mbit/s), prevádzky a údržby zariadení (napájanie, servis atď.) ako aj oprav, či aktualizácii firmware-u.
Mesto sa zaväzuje používať označenie siete (SSID) WiFi pre Teba a poskytovať internetovú konektivitu bezplatne všetkým občanom a návštevníkom mesta počas celého obdobia.

Realizácia projektu
Zmluva o NFP je účinná, proces verejného obstarávania na dodávateľa stavby je ukončený. Zmluva o dodaní tovarov na vybudovanie bezplatného Wi-Fi pripojenia je podpísaná s úspešným dodávateľom.