Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

WiFi pre Teba

Názov projektu: Budovanie bezplatných WiFi sietí v meste Strážske
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ: Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom/NGN
Výzva: OPII-2018/7/1-DOP
Podané: 11.02.2019
Schválené: 16.05.2019
Schválený NFP: 14 000 €
Spolufinancovanie mesta: 700 €
Predpokladaný začiatok realizácie: 08/2019
Predpokladaný koniec realizácie: 12/2020

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore EÚ

Cieľ a zámer projektu
Cieľom projektu je vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom mesta Strážske k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s. Predpokladané umiestnenie prístupových bodov bude na uvedených miestach:
1. Námestie mesta
2. Priestor pred domom kultúry
3. Priestranstvo autobusovej stanice
4. Priestranstvo pri Amfiteátri
5. Pokrytie verejných priestorov a vestibulu Mestského úradu

Realizácia projektu
Zmluva o NFP je účinná, proces verejného obstarávania na dodávateľa stavby je ukončený, pred verifikáciou.