Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

VZN č. 1/2024 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Návrh VZN zverejnený dňa 26.02.2024.

VZN schválené dňa 14.03.2024 Uznesením č. 280/2024

VZN zverejnené dňa 19.03.2024 na úradnej tabuli v meste Strážske a webovom sídle www.strazske.sk .

VZN zvesené z úradnej tabule dňa 03.04.2024

Dokument na stiahnutie: VZN č. 1/2024 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach