Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomností: Volodymyr Romanko
Naposledy sídlo/pobyt: Osloboditeľov 627, 072 22 Strážske

Písomnosť č. 101707651/2019 zo dňa 11.07.2019 je uložená na Daňovom úrade Košice na pobočke Trebišov, Jána Husa 1925/ 15, 075 O I Trebišov.

Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňový úrad Košice číslo 101707651/2019 zo dňa 11. 07. 2019 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Adresát si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Daňovom úrade Košice na pobočke Trebišov, Jána Husa 1925/15, 07501 Trebišov v kancelárii č. 51 O v úradných hodinách.

Súbor na stiahnutie: Verejná vyhláška Volodymyr Romanko (pdf 229,22 kB)