Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Uznesenia a zápisnice Mestského zastupiteľstva v Strážskom

Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta Strážske, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta. Mestské zastupiteľstvo v Strážskom má 11 poslancov. Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Strážskom sú spravidla verejné. Časový harmonogram a obsahové zameranie zasadnutí orgánov Mesta Strážske je vypracovaný v zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Strážskom

Všetko ROK 2022 | ROK 2021 | ROK 2020 | ROK 2019 | ROK 2018 | ROK 2017 | ROK 2016 | ROK 2015 | ROK 2014 | ROK 2013 | ROK 2012 | ROK 2011

Zasadnutie Číslo ProgramZápisnicaUznesenie 
15.12.2011188/2011 (0.13 MB) (0.48 MB) (0.21 MB)
10.11.2011187/2011 (0.12 MB) (0.43 MB) (0.21 MB)
08.09.2011186/2011 (0.13 MB) (0.42 MB) (0.20 MB)
24.06.2011185/2011 (0.12 MB) (0.43 MB) (0.20 MB)
26.05.2011184/2011 (0.21 MB) (0.53 MB) (0.21 MB)
08.04.2011183/2011 (0.20 MB) (0.35 MB) (0.17 MB)
10.03.2011182/2011 (0.21 MB) (0.54 MB) (0.21 MB)
03.02.2011181/2011 (0.13 MB) (0.37 MB) (0.26 MB)
Počet záznamov: 8 (Strana 1 z 1) - 1