Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Územný plán obce Hudcovce

Mesto Strážske oznamuje občanom, že mu bolo dňa 11. mája 2022 Okresným úradom Humenné, odborom starostlivosti o životné prostredie, doručené oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Hudcovce“

Podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie majú občania možnosť zoznámiť sa s oznámením o strategickom dokumente v termíne od 13. mája do 27. mája 2022, v pracovných dňoch od 7,30 do 15,00 hod. na referáte životného prostredia alebo na sekretariáte primátora mesta.