Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Strážskom

Primátor mesta Strážske zvoláva,ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Strážskom, ktoré sa uskutoční dňa 28. novembra 2022 o 15,00 hod. v zasadačke MsÚ.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému primátorovi a poslancom novozvoleného mestského zastupiteľstva
 4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva
 6. Vystúpenie novozvoleného primátora
 7. Voľba návrhovej, mandátnej a volebnej komisie
 8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia MsZ
 9. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2,3,5 Zákona č. 369/1990 Zb.
 10. Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva
 11. Voľba predsedov zriadených komisií mestského zastupiteľstva
 12. Určenie platu primátora mesta
 13. Schválenie sobášiacich
 14. Návrh na vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky primátora mesta v súvislosti s ukončením funkčného obdobia 2018 – 2022
 15. Diskusia
 16. Záver

Online prenos môžte sledovať na YouTube kanáli: Mestské zastupiteľstvo Strážske ( https://www.youtube.com/channel/UCMwNv-2Rv4AVLjgsN_8so7g )

Ing. Vladimír Dunajčák
primátor mesta
Patrik Magdoško
novozvolený primátor