Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Upozornenie ohľadom nakladania s odpadom v meste

 

Prosíme občanov mesta, aby nenechávali na stojiskách kontajnerov ani na priestranstvách pred rodinnými domami voľne položený odpad – MsPS Strážske zbiera odpady v presne určených intervaloch:

Objemný odpad / nábytok, koberce, okenné rámy.../ - posledný piatok v mesiaci, v prípade väčšieho množstva je možné objednať si kontajner na t.č.0907 996 784, 0907 996 785.

Stavebný odpad je možné doniesť osobne na prevádzku Technických služieb /Zberný dvor/ na Obchodnej ulici za poplatok 15€/tona alebo pri väčšom množstve stavebného odpadu je možné pristaviť veľkokapacitný kontajner na objednávku.

Elektronický odpad /televízory, chladničky, mrazničky, práčky, vysávače...všetko v pôvodnom stave, čiže vrátane elektromotorov a ďalších súčastí/ - je možné doniesť osobne na prevádzku Technických služieb /Zberný dvor/ na Obchodnej ulici bezplatne od pondelka do piatka 6.00-14.00 h, MsPS taktiež organizuje mobilný zber elektronického odpadu 3x ročne a to v mesiacoch marec, jún, september daného roka, najbližší zber sa uskutoční 8.9.2023 /harmonogram je zverejnený na webovej stránke mesta a taktiež na webovej stránke MsPS mesta Strážske.

 

Odpad vyložený mimo harmonogramu zberu MsPS nevyzbiera, tým pádom zostane špatiť mesto.

Prosíme občanov aby rešpektovali tieto podmienky, v prípade nezákonne uloženého odpadu je mestská polícia oprávnená ukladať pokuty.

 

Ďakujeme za pochopenie

 

Mgr. Katarína Danišová

Referent OH

MsPS mesta Strážske

Nám. A. Dubčeka 300

072 22 Strážske

 

Kontakt: 0911 916 921