Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Verejná vyhláška

Okresný súd Michalovce prostredníctvom povereného súdneho komisára: JUDr. Martin Palovčík, spoločník s notárom JUDr. Alexandra Palovčíková, v dedičskej veci po poručiteľke Márii Tušekovej rod. Balintovej, nar. 2.8.1935, posledný trvalý pobyt Okružná 447, Strážske, ktorá zomrela 29.12.2012.

I. Upovedomuje Zlaticu Paulíkovú, nar. 25.4.1959 a Ľubomíra Paulíka, nar. 12.7.1962, ktorých pobyt toho času nie je známy, že právom nebohej Heleny Paulíkovej - sestry poručiteľky, ktorá zomrela 31.10.2003, prichádzajú do úvahy, ako dedičia po poručiteľke zo zákona v III. dedičskej skupine.

II. Vyzýva Zlaticu Paulíkovú, nar. 25.4.1959 a Ľubomíra Paulíka, nar. 12.7.1962, aby sa v lehote jedného mesiaca odo dňa zverejnenia tejto verejnej vyhlášky na úradnej tabuli súdu, prihlásili na Okresnom súde Michalovce, alebo u súdneho komisára, alebo u procesného opatrovníka - vyššieho súdneho úradníka Okresného súdu Michalovce - JUDr. Mareka Doriča, ustanoveného na základe Uznesenia Okresného súdu Michalovce, spis. zn. 12D/6/2013, Dnot 288/2021 zo dňa 16.6.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 5.7.2022.

III. Upovedomuje Zlaticu Paulíkovú, nar. 25.4.1959 a Ľubomíra Paulíka, nar. 12.7.1962, že podľa ust. § 468 Občianskeho zákonníka na neznámeho dediča alebo na dediča, ktorého pobyt nie je známy, ktorý bol o svojom dedičskom práve upovedomený vyhláškou súdu a ktorý v určenej lehote nedal o sebe vedieť, sa pri prejednaní dedičstva neprihliada. Jeho opatrovník nemôže vyhlásenie o odmietnutí či neodmietnutí dedičstva urobiť.

Súbor na stiahnutie: verejná vyhláška (pdf 1,12 MB)

V Michalovciach dňa 22.7.2022

JUDr. Martin Palovčík
spoločník JUDr. Alexandry Palovčíkovej
Notár - súdny komisár