Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Únik nebezpečnej látky

  • Zostaňte vo vnútri objektu; ak ste mimo budovu ukryte sa v dostupnom úkryte, prípadne vstúpte do najbližšej budovy.
  • Nesnažte sa vyzdvihnúť deti zo škôl a predškolských zariadení – bude o ne postarané.
  • Vytvorte izolovaný uzavretý priestor - uzavrite a utesnite okná, dvere, vetráky, odstavte klimatizáciu.
  • Uhaste otvorený oheň, vypnite plynové spotrebiče.
  • Telefonujte len v súrnom prípade (nezaťažujte telefónne linky).
  • Pripravte si improvizovanú ochranu dýchacích ciest, očí a odkrytých častí tela.
  • Zapnite rozhlas, televíziu a sledujte mestské vysielanie, riaďte sa podľa vysielaných pokynov.
  • Pripravte si evakuačnú batožinu.
  • Poskytnite pomoc chorým, postihnutým a starším osobám, postarajte sa o deti bez dozoru.
  • Budovu opustite len na pokyn.
Vždy platí:
Ochranná maska a akákoľvek náhrada, slúži iba na únik z ohrozeného priestoru.
Nebezpečná látka sa pri úniku šíri v smere vetra.
Únik z ohrozeného priestoru voľte kolmo na smer vetra.
Kontakt Integrovaný záchranný systém
tel.:112
Hasiči
tel.: 150
Nikdy sa neukrývajte do pivníc a terénnych nerovností (priehlbiny, jamy, priekopy a pod.), nakoľko väčšina plynných chemických látok je relatívne ťažšia ako vzduch!!!
Nebezpečné škodliviny môžu vzniknúť do ľudského organizmu vdychovaním, zažívacím systémom alebo strebávaním cez kožu.