Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Triedený zber zložiek komunálneho odpadu

Mesto Strážske prostredníctvom Mestského podniku služieb mesta Strážske na svojom území zabezpečuje a umožňuje triedený zber týchto zložiek komunálneho odpadu za účelom ich zhodnotenia.

Papier
Triedime: noviny, časopisy, knihy a katalógy bez tvrdých obalov, kancelársky papier, zošity, kartónové obaly.
Do zberu nepatria: mastný a silne znečistený papier, alobal, kopírovací papier, plastové fólie, obaly od kávy a podobné obaly.

Sklo
Triedime: neznečistené fľaše od nápojov a oleja, poháre od zaváraním a ostatné sklenené obaly, číre tabuľové sklo, rozbité poháre (všetko bez kovových a plastových uzáverov).
Do zberu nepatria: silne znečistené fľaše a sklenené obaly, porcelán, keramika, TV obrazovky, žiarovky a žiarivky, sklobetónové tvárnice, mliečne a kombinované tabuľové sklo, zrkadlá, varné sklo, olovnaté sklo, žiaruvzdorný materiál.

Plasty
Triedime: všetky druhy plastov bez obmedzenia
Do zberu nepatria:  plastové obaly znečistené potravinami a škodlivinami

Viacvrstvové kombinované materiály
Triedime: vypláchnuté tzv. „tetrapaky“ – obaly od džúsov, mlieka a pod.

Kovové obaly
Triedime: plechovky od konzerv, piva, nápojov a pod.

Použité jedlé oleje z prípravy jedál z domácnosti
Triedime: použitý rastlinný olej (slnečnicový, ľanový, repkový a iné) z prípravy jedál v pevne uzavretej fľaši od oleja alebo akejkoľvek čistej PET fľaši. Obsah nečistôt a prímesí by nemal presiahnuť 10%. Olej nalievajte vychladnutý.

Spôsob zberu triedených zložiek komunálneho odpadu:

Pri bytových domoch do viackomorových kontajnerov.
Každá komora je označená druhom odpadu, ktorý do komory patrí.
Viacvrstvové kombinované materiály („tetrapaky“- obaly od mlieka, džúsov) sa ukladajú do komory na plasty.
Kovové obaly (plechovky od konzerv, piva a pod.) sa ukladajú do komory na plasty.

V rodinných domoch do farebne odlíšených polyetylénových vriec:
V rodinných domoch do farebne odlíšených polyetylénových vriec:
vrece žltej farby - PET fľaše bez rozdielu farby, neznečistené;  ostatné druhy plastov neznečistené olejom alebo mazivami a viacvrstvové kombinované materiály
(„tetrapaky“- obaly od mlieka, džúsov)
vrece zelenej farby - nevratné sklenené obaly bez rozdielu farby, sklenené črepy
vrece čiernej farby - kovové obaly (plechovky od konzerv, piva a pod.)
zviazané - papier a kartóny

Stlačte obaly, budete mať viac miesta v nádobe a MSPS bude prevážať menej vzduchu, ušetríme všetci!