Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých - Kam s odpadom z hrobových miest

 

S jeseňou sa okrem iného spájajú aj sviatky venované našim blízkym zosnulým. Cintoríny sú po zotmení plné stíchnutých ľudí, rozžiarených sviec, či pestrofarebných chryzantén. Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých patria v našej zemepisnej šírke k rešpektovaným sviatkom nielen veriacich. Počas týchto sviatočných dní však vzniká aj veľké množstvo odpadu.

Kam s odpadom z cintorínov, ako ho správne vytrieďiť ?

S odkvitnutými kvetmi, či živými vencami si poradíme ľahšie. Patria do bioodpadu, či kompostoviska v záhrade, pokiaľ na cintoríne ešte nezaviedli triedený zber. Dôležité je z odkvitnutých kytíc odstrániť pred vyhodením stuhy, fóliu, či drôtené alebo plastové opory. Horšie je to s umelými kvetmi, kahancami, či iným ozdobami vyrobenými z viacerých materiálov, ktoré sa nedajú oddeliť a tým pádom ani recyklovať. Preto koncia v kontajneri určenom na zmesový odpad, ktorého posledná cesta smeruje na skládku odpadov. Tam sa rozkladajú stovky rokov. Vyhnúť sa tomu môžeme dvoma spôsobmi. Buď ozdoby z kombinovaných materiálov nekúpime, uprednostníme ozdoby z prírodných materiálov, alebo kúpime ozdoby z jedného materiálu, ktorú možeme po konci životnosti vyhodiť do správneho kontajnera triedeného zberu.

 

Aj kahance a zvyšky vosku spôsobujú ťažkosti.

Veľkým problémom je aj množstvo sviečok v plastovom alebo sklenenom obale. Ak sa nevytriedia, končia na skládkach, kde sa menia na "večný odpad". Sklenené časti kahancov patria do skleneného odpadu, plastové, či kovové súčasti, ktoré je možné od sklenenej nádoby oddeliť, umiestnime do príslušného kontajnera alebo vreca na triedený zber. Vosk končí, bohužiaľ, v zmesovom odpade, pokiaľ ho opätovne nedokážeme využiť, napríklad na výrobu nových sviečok.

 

Ako teda počas sviatkov čo najmenej zaťažiť prírodu a skládky ?

Namiesto umelých kvetov, vencov a iných ozdôb prinesme na hroby našich blízkych živé kvety v kvetináči. Sú krajšie, vydržia možno až do prvých mrazov a sú cenovo dostupné. Vsadiť môžeme aj na výzdobu z prírodných materiálov - šišiek, sušených kvetov, či ihličia. Ak už máme sklenené kahance alebo svietniky, používajme ich čo najdlhšie. Ako alternatívu môžeme použiť sviečky zo sójového alebo včelieho vosku. Aj prírodné materiály raz skončia ako odpad. Živé kvety bez plastových obalov, stužiek a drôtikov, kvety z kvetináčov, burinu, lístie, či konáriky vytrieďme, aby zbytočne neputovali na skládku. Ak nie sú na cintoríne dostupné nádoby na triedený odpad, vezmime odpad so sebou a vytrieďme ho doma.

Ak správne triedime, svet je krajší.

 

Majte na pamäti nasledovné pravidlá:

Snažte sa odpad netvoriť vôbec, zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.

Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojových kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale.

Riaďte sa pravidlami triedenia vašej obce. Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať. Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK. Obal označený patrí do triedeného zberu.


www.triedime.sk  

www.envipak.sk     

www.vezmisi.ma