Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Stavebné povolenie

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR) ako orgán verejnej správy vo veciach dráh podľa § 101 písm. a) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o dráhach), zároveň ako špeciálny stavebný úrad pre stavby dráh podľa § 102 ods. 1 písm. aa) zákona o dráhach a § 120 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prerokoval podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a všetkými známymi účastníkmi konania a po uskutočnenom konaní podľa § 66 stavebného zákona povoľuje stavbu dráhy: "Železnice Slovenskej republiky, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné"

Súbor na stiahnutie: Stavebné povolenie (pdf 540,30 kB)