Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Správa o hodnotení strategického dokumentu

Mesto Strážske oznamuje občanom, že mu bola dňa 11. marca 2021 Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o životné prostredie, doručená správa o hodnotení strategického dokumentu „PLÁN ROZVOJA VEREJNÝCH VODOVODOV A VEREJNÝCH KANALIZÁCIÍ PRE ÚZEMIE KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA NA ROKY 2021-2027“

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu spolu so všetkými prílohami (vzhľadom na veľkosť tohto dokumentu) je zverejnená na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-kosice .

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko okresnému úradu v sídle kraja do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe.