Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Spôsob zberu  oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a elektroodpadu

Oddelene vytriedené odpady z domácností s obsahom škodlivín (žiarivky, použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory, odpadové motorové oleje, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok a elektroodpad z domácností – patria sem: televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, chladničky, mrazničky, atď.) je zakázané zmiešavať s odpadmi z domácností a umiestňovať do zberných nádob na komunálny odpad.

Občania tento odpad môžu:

  1. Odovzdať v rámci mobilného zberu, ktorý zabezpečí Mestský podnik služieb v rámci harmonogramu. Elektroodpad vyložte na stanovištia kontajnerov ráno v deň zberu, pracovníci MsPS ho vyzbierajú v čase od 7°° do 13°° hod.
  2. Odovzdať na stredisku technických služieb. Bezodplatný zber týchto nebezpečných odpadov od občanov zabezpečuje Mestský podnik služieb mesta Strážske na zbernom dvore č. 1 - Stredisko technických služieb na ulici Obchodnej č. 257 počas prevádzkových hodín.
  3. Telefonicky nahlásiť na stredisku technických služieb na telefónnych číslach 056/64 91 561, 0907 996 784.
  4. Osobne odovzdať pracovníkom Mestského podniku služieb pri zbere triedených zložiek komunálneho odpadu (skla, plastov a pod.)

Pracovníci MsPS na požiadanie vyzdvihnú takýto odpad priamo u obyvateľa a starším obyvateľom pomôžu spotrebič vyniesť z pivnice, resp. zniesť z povaly alebo bytu.

Prenosné batérie - batérie z hračiek, prístrojov v domácnosti, hodiniek, mobilných telefónov, prenosných počítačov, holiacich strojčekov a pod.) môžu občania umiestniť aj do zbernej nádoby na Mestskom úrade, v základnej škole, v predajniach MIX, CBA

Nespotrebované lieky je občan povinný odovzdať do verejných lekárni, ktoré majú povinnosť ich zhromažďovať - v meste Strážske je to lekáreň Jožka na ulici Mierovej č. 271 a lekáreň spoločnosti Phartemide, s.r.o. na ulici Mierovej č. 84.

Nenechávajte odpady z domácností s obsahom škodlivín voľne položené pri zberných nádobách na komunálny odpad, aby sme spolu predišli možnému poškodeniu zdravia a životného prostredia.

Prevádzka zberného dvora:Pondelok: 6.00 – 14.00
Utorok: 6.00 – 14.00
Streda: 6.00 – 18.00
Štvrtok: 6.00 – 14.00
Piarok: 6.00 – 14.00
Sobota: 12.00 – 17.00