Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Spôsob zberu objemného odpadu

Objemný odpad predstavujú nadrozmerné komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do klasickej nádoby na zmesový odpad alebo príslušnej nádoby na triedený zber. Sú to hlavne nábytky, koberce, staré okná, dvere, nádoby, ak sú súčasťou komunálneho odpadu.

Mobilný zber objemného odpadu uloženého vedľa zberných nádob na zmesový komunálny odpad zabezpečujú zamestnanci MsPS raz mesačne - posledný piatok v mesiaci v čase od 7°° do 12°° hod.

Mesto zabezpečuje zber objemného odpadu na zbernom dvore č. 1 - Stredisko technických služieb na ulici Obchodnej č. 257 počas prevádzkových hodín.

Dôrazne žiadame občanov, aby dodržiavali uvedený harmonogram a vykladali nadrozmerný odpad v predvečer dňa vývozu!!!
Zároveň žiadame občanov, aby nesypali „kôpky“ stavebného odpadu na stanovištia nádob.

Prevádzka zberného dvora:Pondelok: 6.00 – 14.00
Utorok: 6.00 – 14.00
Streda: 6.00 – 18.00
Štvrtok: 6.00 – 14.00
Piarok: 6.00 – 14.00
Sobota: 12.00 – 17.00