Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Spôsob zberu jedlých olejov a tukov z domácností

Použité jedlé oleje a tuky z prípravy jedál v domácností môžu občania, v pevne uzavretej plastovej nádobe, odovzdať osobne na zbernom dvore č. 1 - Stredisko technických služieb na ulici Obchodnej č. 257 počas prevádzkových hodín, alebo z rodinných domov vyložiť spolu s ostatnými vytriedenými zložkami komunálneho odpadu (papier, sklo, plasty...) v deň zberu ku priľahlej komunikácii.

V prípade spoločného nazhromaždenia fliaš oleja od viacerých rodín v bytovom dome môže zástupca bytového domu kontaktovať MsPS, ktorý zabezpečí odber oleja priamo v bytovom dome.

Odpad je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom a vypúšťať do kanalizácie.

Prevádzka zberného dvora:Pondelok: 6.00 – 14.00
Utorok: 6.00 – 14.00
Streda: 6.00 – 18.00
Štvrtok: 6.00 – 14.00
Piarok: 6.00 – 14.00
Sobota: 12.00 – 17.00