Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Spôsob zberu drobného stavebného odpadu

K drobnému stavebnému odpad (DSO), ktorý vyprodukujú občania, patria zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.
Do drobného stavebného odpadu nepatria izolačné materiály obsahujúce azbest, stavebné materiály obsahujúce azbest, resp. iné stavebné odpady s obsahom škodlivín.

Občan ako pôvodca drobného stavebného odpadu je povinný odpad pred odovzdaním prednostne vytriediť na jednotlivé zložky: sklo, kovy, plasty, papier a lepenku.

Občan ako pôvodca drobného stavebného odpadu môže tento odpad v menších množstvách (vrece, ručný vozík, prívesný vozík) odovzdať na zbernom dvore č. 1 - Stredisko technických služieb na ulici Obchodnej č. 257 počas prevádzkových hodín.

V prípade väčšieho množstva drobného stavebného odpadu je občan ako pôvodca drobného stavebného odpadu povinný objednať si pristavenie veľkoobjemového kontajnera na MsPS.

Prevádzka zberného dvora:Pondelok: 6.00 – 14.00
Utorok: 6.00 – 14.00
Streda: 6.00 – 18.00
Štvrtok: 6.00 – 14.00
Piarok: 6.00 – 14.00
Sobota: 12.00 – 17.00