Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Spôsob zberu biologicky rozložiteľného odpadu

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD ZO ZÁHRAD A PARKOV (TRÁVA, LÍSTIE, BURINA, SENO, KONÁRE STROMOV... - TZV. ZELENÝ ODPAD) JE  ZAKÁZANÉ ZMIEŠAVAŤ S ODPADOM Z DOMÁCNOSTÍ A UMIESTŇOVAŤ DO ZBERNÝCH NÁDOB NA KOMUNÁLNY ODPAD.

RODINNÉ DOMY MAJÚ K DISPOZÍCII ZÁHRADNÉ KOMPOSTÉRY, KAM TENTO ODPAD PATRÍ.

MESTO TAKTIEŽ ZABEZPEČUJE PRE OBČANOV MESTA MOŽNOSŤ ULOŽIŤ VÄČŠIE MNOŽSTVÁ TÝCHTO ODPADOV DO  KONTAJNEROV 7m³, KTORÉ MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB MESTA STRÁŽSKE ZABEZPEČÍ 2X ROČNE A TO V JARNOM A JESENNOM OBDOBÍ PODĽA VOPRED ZVEREJNENÉHO HARMONOGRAMU /NA WEBOVEJ STRÁNKE MESTA, FACEBOOKOVOM ÚČTE MESTA, V MESTSKOM ROZHLASE/. KONTAJNERY BUDÚ ROZMIESTNENÉ NA MIESTACH V BLÍZKOSTI RODINNÝCH DOMOV. DO TÝCHTO KONTAJNEROV JE MOŽNÉ VKLADAŤ ZELENÝ ODPAD, ČIŽE LÍSTIE, TRÁVU, PILINY, HOBLINY, SENO, ŠTIEPKU, POZBEROVÉ ZVYŠKY Z PESTOVANIA...

PROSÍME NEVKLADAŤ KONÁRE!!!

V PRÍPADE, AK MÁTE KONÁRE MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB ZABEZPEČÍ BEZPLATNE ŠTIEPKOVANIE AJ PRIAMO NA DVORE. SLUŽBU JE MOŽNÉ OBJEDNAŤ NA STREDISKU TECHNICKÉ SLUŽBY, TELEFÓNNE ČÍSLO 056/6491561 ALEBO 0907 996 784, 0907 996 785.

UKLADAŤ DO TÝCHTO KONTAJNEROV AKÝKOĽVEK INÝ ODPAD AKO BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ JE   PRÍSNE ZAKÁZANÉ !!!

CHCEME POŽIADAŤ OBČANOV MESTA O SPOLUPRÁCU A POCHOPENIE V TOM, ABY DO KONTAJNEROV NEUKLADALI NADROZMERNÝ, STAVEBNÝ ANI INÝ ODPAD. KONTAJNERY SLÚŽIA VÝLUČNE NA ZELENÝ ODPAD ZO ZÁHRAD.

ZELENÝ ODPAD - TRÁVA, LÍSTIE, BURINA, KVETY AJ KONÁRE JE MOŽNÉ AJ OSOBNE DONIESŤ NA ZBERNÝ DVOR NA OBCHODNEJ ULICI, KDE BUDE VLOŽENÝ DO KONTAJNERA NATO URČENÉHO.

NA ZBERNÉ MIESTO PRI ZÁHRADKÁRSKEJ OSADE SIHOŤ JE MOŽNÉ UKLADAŤ TRÁVU, LÍSTIE, BURINU, KVETY, SENO, POZBEROVÉ ZVYŠKY Z PESTOVANIA... A TO, IBA NA MIESTO, KTORÉ URČÍ MSPS MESTA STRÁŽSKE.

Zberné miesta sú zriadené takto:
- pri zadnej bráne k záhradkárskej osade Sihoť,
- na ulici Zámočníckej (za otvoreným kanálom).

 

Prevádzka zberného dvora:Pondelok: 6.00 – 14.00
Utorok: 6.00 – 14.00
Streda: 6.00 – 18.00
Štvrtok: 6.00 – 14.00
Piarok: 6.00 – 14.00
Sobota: 12.00 – 17.00