Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Spôsob zberu biologicky rozložiteľného odpadu

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov (tzv. zelený odpad, ktorý tvorí najmä tráva, lístie, kvety, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny a drevný popol) je zakázané ukladať do zberných nádob na komunálny odpad na iné miesta než na to určené alebo ho spaľovať.

Občan, ak tento odpad nekompostuje na domácom kompostovisku, je ho povinný uložiť na zberných miestach, ktoré prevádzkuje MsPS alebo odovzdať na Stredisku technických služieb MsPS.

Zberné miesta sú zriadené takto:
- pri zadnej bráne k záhradkárskej osade Sihoť,
- na ulici Zámočníckej (za otvoreným kanálom).

Ukladať akýkoľvek iný odpad ako biologický rozložiteľný je natýchto zberných miestach prísne zakázané!
Preto Vás prosíme, aby ste boli disciplinovaní a dodržiavali účel zberných miest.

MsPS zabezpečuje preberanie tzv. zeleného odpadu od občanov na zbernom dvore č. 1 - Stredisko technických služieb na ulici Obchodnej č. 257 počas prevádzkových hodín.
V prípade vzniku väčšieho množstva konárov MsPS na požiadanie občana a za úhradu odvozu zabezpečí odvoz konárov na miesto ich zhodnotenia.

Prevádzka zberného dvora:Pondelok: 6.00 – 14.00
Utorok: 6.00 – 14.00
Streda: 6.00 – 18.00
Štvrtok: 6.00 – 14.00
Piarok: 6.00 – 14.00
Sobota: 12.00 – 17.00