Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Schválené VzN 1/2020

O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
VZN schválené dňa 12. 3. 2020 uznesením č. 250/2020

Mesto Strážske na základe § 6 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov a zákona a zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja  výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v znení neskorších zmien a predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Strážske o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.
Predmetom všeobecne záväzného nariadenia je úprava podmienok predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach na území mesta, povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach.

Súbor na stiahnutie: VzN 1/2020 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach (pdf 1,17 MB)