Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Rozhodnutie v zisťovacom konaní

 „Zariadenie na zber a výkup  odpadov-  prevádzka Strážske“

Mesto Strážske oznamuje občanom, že mu bolo dňa 21 marce 2024 Okresným úradom Michalovce, odborom starostlivosti o životné prostredie, doručené rozhodnutie v zisťovacom konaní k zmene navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a výkup odpadov – prevádzka Strážske ", ktorého obstarávateľom je Tomáš Bidzár, BINDZI, Okružná 458/50, 072 22  Strážske, IČO 55 921 264

Podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie majú občania možnosť zoznámiť sa s rozhodnutím v zisťovacom konaní k zmene navrhovanej činnosti, na Mestskom úrade, na referáte životného prostredia alebo na sekretariáte primátora mesta v pracovných dňoch od 8,00 do 15,00 hod.

Dokument na stiahnutie: Rozhodnutie v zisťovacom konaní