Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Rozhodnutie o umiestnení stavby

VSD a.s., Mlynská 31, Košice podala mestu Strážske návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Strážske – ul. Komenského, 1.Mája, Jahodná, P. Horova - úprava NN, DP“ , umiestnenej na parcelách CKN p.č. 1193/1, 1152/6, EKN 1510/3, k.ú. Strážske, podľa situácie umiestnenia stavby.
Mesto Strážske, príslušné podľa § 117 zák. č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov /ďalej len stavebný zákon/, posúdil návrh podľa §§ 37 a 38 stavebného zákona a na základe tohto posúdenia vydáva podľa 39 písm. a/ odst. 1 a 2 stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby
„Strážske – ul. Komenského, 1.Mája, Jahodná, P. Horova - úprava NN, DP“.

Súbor na stiahnutie: Rozhodnutie o umiestnení stavby (pdf 650,19 kB)