Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

„NÍZKOUHLÍKOVÁ STRATÉGIA MESTO STRÁŽSKE“ – rozhodnutie o neposudzovaní.

Mesto Strážske oznamuje občanom, že mu bolo dňa 8. apríla 2022 Okresným úradom Michalovce, odborom starostlivosti o životné prostredie, doručené rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní, že strategický dokument „Nízkouhlíková stratégia Mesto Strážske“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Podľa § 6a ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie majú občania možnosť zoznámiť sa s rozhodnutím o neposudzovaní strategického dokumentu na referáte životného prostredia alebo sekretariáte primátora mesta v pracovných dňoch od 7,30 do 15,00 hod. v termíne do 28. apríla 2022.