Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Riadenie záchranných prác

Mesto vykonáva záchranné práce na záchranu životov, zdravia a majetku občanov.
V súčinnosti s okresným úradom a hasičským a záchranným zborom zabezpečuje:

  • materiálnu pomoc - vrecia, piesok, lomový kameň, zeminu, nepremokavé plachty, náhradné zdroje...
  • špeciálne mechanizmy - bagre, nakladače, vyklápacie autá, žeriavy, plošiny, buldozér, traktory, snehové pluhy, píly...
  • evakuáciu obyvateľstva - s dočasným ubytovaním, stravovaním a  zdravotnou starostlivosťou,
  • sumarizáciu vzniknutých povodňových škôd na majetku právnických osôb, fyzických osôb podnikateľov a fyzických osôb - občanov, ktorú predkladá  okresnému úradu.

Postup mesta v prípade požiadavky na poskytnutie pomoci:

  • Na žiadosť o poskytnutie mechanizmov alebo materiálnej pomoci pre občanov mesto bude reagovať vyslaním hliadky mestskej polície, resp. odborného pracovníka z odboru výstavby alebo krízového riadenia, ktorí prehodnotia závažnosť situácie.
  • Po zohľadnení všetkých činiteľov - ochrany životov, zdravia občanov a záchranárov, možnosti nasadenia vhodnej techniky sa stanovia priority a postup záchranných prác pre daný úsek.