Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Rekonštrukcia Školiaceho strediska

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske
Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Cieľ: Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Výzva: OPKZP-PO4-SC431-2017-19
Podané: 31.10.2017
Schválené: 19.10.2018
Výška NFP: 421 337,48 €
Začiatok realizácie hlavných aktivít: august 2017
Ukončenie realizácie hlavných aktivít: september 2020

www.europa.eu

Cieľ a zámer projektu:
Cieľom projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske“ je znížiť energetickú náročnosť a prispieť k zlepšeniu vplyvu budovy na životné prostredie a súčasne tak k ochrane zdravia ľudí. Výsledným efektom je sanácia verejnej budovy, úspora verejných prostriedkov a skvalitnenie a zlepšenie podmienok pre verejnosť a pracovných podmienok pre zamestnancov. Zateplením sa znížia celkové náklady na vykurovanie, stavba sa ochráni pred nepriaznivými účinkami pôsobenia klimatických vplyvov, zároveň dôjde k zvýšeniu reprezentatívnosti a úžitkovej hodnoty strediska.

Návrh opatrení na zníženie spotreby energií:

1. Opatrenia stavebného charakteru:
- Zateplenie obvodového plášťa, vrátane zateplenia ostení a nadpraží výplní otvorov
- Výmena dverných a okenných výplní otvorov
- Výmena sklobetónovej výplne otvoru za presklenú výplň
- Zateplenie strechy
- Zateplenie základov obvodových stien pod terénom do hĺbky základových konštrukcií

2. Modernizácia vykurovacieho systému
- Zdroj tepla – kondenzačný kotol
- Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
- Výmena rozvodov UK a radiátorov
- Zavedenie zónovej regulácie
- Inštalácia termostatických hlavíc na radiátoroch

3. Modernizácia systému prípravy teplej vody

4. Modernizácia osvetlenia

5. Inštalácia núteného vetrania so spätným získavaním tepla

Realizácia projektu
Zmluva o NFP je účinná. Účinnosť zmluvy 19.2.2019

imageimageimageimageimageimage