Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Rekonštrukcia Mestského úradu

Názov projektu: Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu Mestského úradu v Strážskom, stavebné úpravy a zateplenie objektu0
Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Cieľ: Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Výzva: OPKZP-PO4-SC431-2015-6
Podané: 11.04.2016
Schválené: 16.12.2016
Schválený NFP: 423108,68 €
Dátum začatia realizácie projektu: 10/2017
Dátum ukončenia realizácie projektu: 4/2019
Súbor na stiahnutie: plagát Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejnej budovy (pdf 485,28 kB)

www.europa.sk

Cieľ a zámer projektu
Cieľom projektu je znížiť energetickú náročnosť a prispieť tak k ekologickej prevádzke fungovania úradu a poskytovania služieb obyvateľstvu. Výsledným efektom je sanácia verejnej budovy, úspora verejných prostriedkov a skvalitnenie a zlepšenie podmienok pre verejnosť a pracovných podmienok zamestnancov Mestského úradu. Zateplením sa znížia celkové náklady na vykurovanie, stavby a sa ochráni pred nepriaznivými účinkami pôsobenia vonkajších poveternostných vplyvov a dôjde k zvýšeniu reprezentatívnosti a úžitkovej hodnoty budovy Mestského úradu.

Návrh opatrení na zníženie spotreby energií:

1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu
a) Zateplenie strechy
b)Zateplenie obvodového plášťa, vrátane zateplenia ostení a nadpraží výplní otvorov
c) Zateplenie stropu nad exteriérom
d) Výmena otvorových konštrukcií

2. Rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia