Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Program odpadového hospodárstva Košického samosprávneho kraja na roky 2021 - 2026

Mesto Strážske oznamuje občanom, že mu bol dňa 29. apríla 2022 Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o životné prostredie, doručený rozsah hodnotenia strategického dokumentu „PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA KOŠICKÉHO KRAJA NA ROKY 2021-2026“.

Podľa § 8 ods. 8 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie majú občania možnosť zoznámiť sa s rozsahom hodnotenia strategického dokumentu v termíne od 3. mája do 13. mája 2022, v pracovných dňoch od 7,30 do 15,00 hod. na referáte životného prostredia alebo na sekretariáte primátora mesta.