Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Pozvánka

Mestská organizácia JDS Strážske, Vás pozýva na Hodnotiacu členskú schôdzu za r. 2019.

Schôdza  sa uskutoční v zasadačke MsÚ Strážske dňa 29.januára 2020 o 14.h.

Program schôdze:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie
  3. Správa o činnosti organizácie za r. 2019
  4. Správa o finančnom hospodárení organizácie
  5. Správa revíznej komisie
  6. Návrh plánu práce na r. 2020
  7. Návrh na členský príspevok
  8. Diskusia
  9. Uznesenie
  10. Záver schôdze

Poznámka:
- Počas  schôdze bude podané občerstvenie.
-  Prosíme Vás, aby ste so sebou doniesli  člensky preukaz, kvôli  zapísaniu členského príspevku.
- Informácie o MO JDS Strážske budú uverejňované na web. stránke www.strazske.sk/spolocenske-organizacie/

Veríme, že naše pozvanie prijmete. S pozdravom Eva  Kovalová - predseda  MO JDS Strážske