Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Ponuka na prenájom reklamnej plochy - citylight

Mesto Strážske ponúka na prenájom reklamnú plochu – citylighty, nachádzajúce sa na Námestí Alexandra Dubčeka za uvedených podmienok na základe zmluvy o nájme reklamnej plochy:

  • Citylighty  sú označené zo severnej strany číslami 1 až 5, sú obojstranné, reklama sa dá umiestňovať na severnej (A)  a južnej strane (B) na celú plochu.
  • Žiadateľ podáva žiadosť o nájom reklamnej plochy písomne alebo elektronicky. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa, určenie čísla citylightu a stranu, na ktorej má byť         umiestnená reklama.
  • Ku žiadosti uchádzač predloží vizualizáciu reklamy. Za obsah reklamy zodpovedá nájomca.
  • Na reklame nesmie byť uverejnený obsah a zobrazenie, ktoré by mohlo byť v rozpore s právnymi predpismi SR, ako napr. hanobiacu rasu, pohlavie vierovyznanie atď.
  • Cena za nájom jedného citylightu z jednej strany

                a) 1 týždeň – 50,00 Eur

                b) 1 mesiac – 150,00 Eur

                c) 3 mesiace – 300,00 Eur

                d) pol roka – 500 Eur

                e) v prípade dlhšieho nájmu sa cena napočíta

  • Pri dlhšom nájme ako 1 mesiac je možná frekvencia zmeny reklamného obsahu maximálne 1 krát mesačne.
  • Mesto Strážske si vyhradzuje právo nepristúpiť k nájmu, prípadne ukončiť nájom ak uverejnený obsah a zobrazenie môže byť v rozpore s právnymi predpismi SR, ako napr. hanobiacu rasu, pohlavie vierovyznanie atď., obsahuje hanlivé a poburujúce výrazy a obrázky nehodiace sa na verejné priestranstvo.

Bližšie informácie: 056/3812476, 056/6491431,  strazske@strazske.sk