Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Podanie odhlásenia z prechodného pobytu

Ak prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, je občan povinný túto skutočnosť ohlásiť ohlasovni v mieste prechodného pobytu.

Odhlásiť prechodný pobyt môže občan v týchto prípadoch:

Sám za seba
Predloží platný doklad totožnosti:
- občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
- cestovný doklad, ak ide o občana trvalo žijúceho v zahraničí.

Za členov rodiny (iba celá rodina spolu, ak sú zákonní zástupcovia svojich spoločných nezaopatrených detí zosobášení)

Pri elektronickom spôsobe odhlásenia z prechodného pobytu je jeden z členov rodiny za všetkých členov rodiny povinný:

Predložiť platný doklad totožnosti za seba i členov rodiny:
- občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
- cestovný doklad, ak ide o občana trvalo žijúceho v zahraničí,
- rodný list dieťaťa vydaný orgánmi SR za dieťa do 18 rokov,

ak člen rodiny je aj nezaopatrené dieťa žiadateľa od 18 do 25 rokov:
potvrdenie o návšteve školy (denná forma štúdia), podpísané mandátnym certifikátom notára.

Odhlásenie z prechodného pobytu môžete uskutočniť aj online cez elektronickú službu.
Ak si želáte využívať elektronické služby, musíte byť držiteľom elektronického občianskeho preukazu, tzv. eID karty, pomocou ktorej si bezplatne môžete vytvoriť kvalifikovaný elektronický podpis /KEP/.
Služba je v súčasnosti pripravená na použitie iba v prípade, že občan koná sám za seba.
Ak fyzická osoba prikladá k elektronickému formuláru príslušnej životnej situácie elektronickú prílohu, tak táto musí byť opatrená mandátnym certifikátom notára.

Kontakt: Mgr. Marcela Danková
referent matriky a ohlasovne pobytu
tel.: 056 688 69 53
marcela.dankova@strazske.sk
Stránkové hodiny
Pondelok: 7.30-11.30 -- 12.30-15.30
Utorok: 12.30-15.30
Streda: 7.30-11.30 -- 12.30-16.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7.30-11.30 -- 12.30-15.00
Sobota voľný deň
Nedeľa voľný deň