Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznámenie o začatí stavebného konania

a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.
Stavebník, Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava v zastúpení spoločnosťou REMING CONSULT a. s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava, v zastúpení spoločnosťou SUDOP Košice, a. s., Žriedlová 1, 040 01 Košice, dňa 25.01.2021 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu dráhy:

,,Železnice Slovenskej republiky, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné“

Súbor na stiahnutie: Oznámenie o začatí stavebného konania (pdf 440,37 kB)