Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Osvetlenie priechodov pre chodcov

Názov projektu: Osvetlenie priechodov pre chodcov v Strážskom
Program: Prevencia kriminality
Výzva: na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
Schválená dotácia: 6 000 €
Výška spolufinancovania: 1 682,14 €
Predpokladaný začiatok: 11/2019
Predpokladaný koniec: 12/2019

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“.

Cieľ a zámer projektu:
Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky vybudovaním stožiarov pre osvetlenie cestných priechodov pre chodcov.
Od realizácie projektu sa očakáva zníženie nehodovosti a zvýšenie pocitu bezpečia obyvateľov a návštevníkov mesta.
Mesto má vypracovanú projektovú dokumentáciu s názvom „Strážske – verejné osvetlenie mesta – osvetlenie prechodov“.  Touto dotáciou mesto vybudovalo 2 nové osvetľovacie stožiare pri obchodnom priestore „Lemon“ a na križovatke Krivošťany. Projekt celkovo navrhuje 24 osvetľovacích stožiarov pre celé mesto. Doposiaľ mesto zrealizovalo 13 osvetľovacích stožiarov.