Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Ocenili pedagógov

„Povedz mi niečo, ja to zabudnem, ukáž mi niečo, a ja si to budem pamätať, dovoľ mi, aby som si to vyskúšal na vlastnej koži a ja to budem ovládať“.
Ján Amos Komenský

K jednému z posledných marcových dní už tradične patrí oslava a vyjadrenie úcty k práci učiteľov.
Aj tento rok pozvalo vedenie mesta Strážske dňa 28. marca 2023 do priestorov Základnej umeleckej školy v Strážskom vzácnych hostí. Svojou prítomnosťou nás poctili riaditelia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti nášho mesta a pedagógovia, ktorých nominovali na ocenenie pri príležitosti Dňa učiteľov.
Ďakovný list si z rúk primátora mesta prevzali: Mgr. Viera Marková, Mgr. Andrea Karkošiaková, Mgr. Andrea Schmidtová, Mgr. Peter Müller, Mgr. Pavol Charitun, Ing. Viera Venglarčíková, PhDr. Andrea Brezovská, Anna Soročinová Dis. Art. A Alica Fedaková.
Primátor mesta Strážske Patrik Magdoško vo svojom príhovore poďakoval pedagógom za ich dôležitú, náročnú a tak potrebnú prácu. V príjemnej atmosfére, ktorú svojim vystúpením vypĺňali žiaci Základnej umeleckej školy a žiak Základnej školy vyzdvihol ich pedagogické majstrovstvo, ich ľudský prístup a odhodlanie poskytnúť žiakom i študentom nové vedomosti a zručnosti, ktoré prakticky formujú celú mladú generáciu nášho mesta. Pretože:  „Práca učiteľov a vychovávateľov vždy presahovala a bude presahovať hranice školy.ˮ