Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Obnova pamätníka

Názov projektu: Obnova pamätníka padlým v 1. svetovej vojne na Námestí Alexandra Dubčeka v Strážskom
Podané: 24.04.2018
Schválený NFP: 5 400 €
Výška spolufinancovania: 1 350 €
Predpokladaný začiatok: 11/2018
Predpokladaný koniec: 11/2018

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“

Cieľ a zámer projektu:
Cieľom projektu bola obnova pamätníka padlým v 1. svetovej vojne na Námestí A. Dubčeka v tomto rozsahu:

  • Riadené tlakové, hĺbkové čistenie telesa pamätníka, symbolov a nápisov
  • Špárovanie pamätníka
  • Demontáž, výroba a montáž informačných tabulí na pamätníku
  • Oprava prasklín a výmena poškodených travertínových tabulí
  • Hĺbková injektáž proti praskaniu pamätníka
  • Impregnácia asanovaného povrchu
  • Spevňujúci akrylátový náter s pridaním pieskovca
  • Obnovenie symbolov na pamätníku

Na projekt boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 6 750,- EUR s DPH, z toho celková dotácia bola použitá vo výške 5 400,- EUR s DPH a vlastné prostriedky Mesta Strážske vo výške 1 350,- EUR s DPH.

Realizácia projektu:
Dielo bolo vykonané v súlade s objednávkou, bolo riadne dokončené a odovzdané dňa 15.11.2018.