Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Obnova klziska

Názov projektu: Obnova klziska v Strážskom
Projekt v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Michalovce
Prioritná oblasť: D. Obnova obcí a kvalita životného prostredia
Schválená dotácia: 237 177,00 €

„Realizované s finančnou podporou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – program Podpora najmenej rozvinutých okresov“

Cieľ projektu
Projekt s názvom „Obnova klziska v Strážskom“ rieši obnovu ľadovej plochy na jestvujúcom klzisku, ktorá predstavuje rozšírenie základnej infraštruktúry mesta Strážske.
Klzisko bude slúžiť pre športovcov, obyvateľov, verejnosť a budúcich návštevníkov mesta Strážske.
Touto činnosťou sa rozšíria možnosti pre vyššiu občiansku vybavenosť z hľadiska kultúrnych, športových, relaxačných činností a využitia voľného času pre rodiny s deťmi v rámci rôznych atrakcii, podujatí a pod.
Cieľom projektu je skvalitnenie poskytovaných služieb obyvateľom a návštevníkom mesta, ktoré bude verejne dostupné všetkým bez obmedzení s pozitívnym dopadom na výchovu detí a mládeže.
Vysúťažená cena za obnovu ľadovej plochy predstavovala sumu 438 900 €. Keďže táto investičná akcia bola pre mesto Strážske veľmi finančne náročná, požiadali sme o regionálny príspevok na výmenu chladiacej technológie, t.j. príspevok na:
1.)Technologickú časť ľadovej plochy s použitím plastových rúr
2.)Technologickú časť kanála pre ľadovú plochu a prívodný kanál
3.)Technologickú časť zdroja chladu

Využitie klziska bude na športové účely slúžiť po celý rok. Môže sa tu hrať tenis, nohejbal, volejbal, minifutbal, hádzaná, florbal a iné hry.

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage