Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Materská škola

Materská škola – Družstevná 506, Strážske je v súčasnosti štvortriedna (od 1.9.2012).
Poskytuje celodennú (v individuálnych prípadoch poldennú) starostlivosť deťom od 3 do 6 rokov, prednostne deťom od 5 rokov a s odloženou povinnou školskou dochádzkou, príp. dodatočne OPŠD.

Kapacita určená RÚVZ v Michalovciach je 94 detí.

Budova sa nachádza v centre mesta, je umiestnená v účelovej budove. Objekt ako stavba je trojpodlažná budova so suterénom a s veľkými vonkajšími plochami určenými na hranie detí – školský dvor. Prízemie tvorí vstupná chodba, šatne, miestnosť pre prevádzkových zamestnancov, jedáleň, kuchyňa, pracovňa pre vedúcu ŠJ, pre ekonómku a zástupkyňu, riaditeľňa. Na I. poschodí sú umiestnené dve triedy (mladšie) s príslušnými priestormi (spálňa, WC, umývarka, kabinet uč. pomôcok), knižnica, počítačová miestnosť, účelová miestnosť pre pedagógov. Na II. poschodí sú umiestnené dve triedy (staršie), divadelná miestnosť, miestnosť na tréning šikovného jazýčka a logopédiu a účelové priestory pre pedagógov. Budova má jeden hlavný vchod a dva vedľajšie vchody.

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6,30 do 16,30 hod.

Denné činnosti sú usporiadané v súlade s psychohygienickými požiadavkami, aby rešpektovali  pravidelnosť, dôslednosť, optimálny biorytmus, bezstresové prostredie. Úroveň interakcie  a komunikácie učiteľka – dieťa je na veľmi dobrej úrovni.

Edukačný proces zabezpečuje 8 kvalifikovaných pedagógov. Ostatnú činnosť zabezpečuje prevádzkový personál – 1 vedúca ŠJ, 1 ekonómka, 2 upratovačky, 2 kuchárky. Stravovanie detí zabezpečuje školská kuchyňa, strava sa podáva v dvoch zmenách. Počas celého dňa je zabezpečený pitný režim v jednotlivých triedach. Od 1.IV.2002 je materská škola samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou.

Kontakt: Materská škola Strážske
Družstevná 506 Strážske
Riaditeľ: PaedDr. Iveta Grigeľová
tel.: +421 566 491 215
e-mail: ms.strazske@gmail.com
web: https://materska-skola-strazske.webnode.sk/