Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Jednota dôchodcov na Slovensku /JDS/

JDS presadzuje záujmy všetkých dôchodcov, nielen svojich členov.
K 1.4.2019 má MO JDS 54 členov, 5-členný výbor MO JDS: Mgr. Eva Kovalová - predseda, Mgr. Marta Karafová - tajomník, Mgr. Anna Babjaková - hospodár, JUDr. Marián Tomko a Ružena Gaffová sú členmi výboru.

Úlohy a ciele JDS
  • podpora a obhajoba záujmov členov
  • JDS pomáha pri príprave občanov na život a prácu v dôchodkovom veku, vytvára podmienky na realizáciu záujmov starších občanov
  • pomáha pri oprávnených požiadavkách dôchodcov na spravodlivé a dôstojné dôchodkové zabezpečenie
  • spolupracuje s orgánmi samospráva s ďalšími občianskymi organizáciami mesta
  • sleduje vývoj životnej úrovne dôchodcov podľa preukázateľných životných nákladov
  • pomáha vytvárať možnosti sebarealizácie dôchodcov
  • organizovaním dobrovoľníckej činnosti vedie starších ľudí k vzájomnej pomoci
  • podieľa sa na organizovaní zdravotnej, rekondičnej, kúpeľnej a rekreačnej športovej a turistickej starostlivosti o dôchodcov.

Členstvo v JDS je dobrovoľné. Podmienkou je prihláška, dodržiavanie stanov, platenie členského príspevku.
MO JDS v Strážskom začala svoju činnosť, formuje svoje plány podľa návrhov členov, pracuje na administratívnych činnostiach a  pripravuje priestory pre organizáciu.
O aktivitách informujeme na web. stránke mesta- spoločenské organizácie.

Kontakt: Mgr. Eva Kovalová - predseda
tel.: 0904849602
e-mail: koveva@centrum.sk