Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných 7m3 kontajnerov v rámci kampaňového sezónneho zberu biologicky rozložiteľného odpadu /zeleného odpadu/ v meste Strážske

 

Zbierame:

Bioodpad zo záhrady - zelený odpad = tráva,  kvetiny, burina, drevná štiepka, piliny a hobliny, zhnité ovocie a zelenina.

Konáre nevhadzovať!!!

MsPS zabezpečí bezplatné štiepkovanie konárov priamo na mieste odberu.

Štiepkovanie konárov je potrebné nahlásiť na t.č. 0907 996 784,

0907 996 785

MsPS zabezpečí po dohode  poštiepkovanie a odber spred bránky rod. domu.

 

Lokality kde budú rozmiestnené veľkokapacitné 7m3 kontajnery:

 

08.03.2024 - 10.03.2024: Okružná-bývalé jasle, Nová, Krivošťany- pri Baffone, Laborecká-pri zbrojnici,  ul.1. Mája č.d. 61/45 -koniec ulice, Sama Chalúpku č.d. 23, Za záhradami, Gaštanová-garáže č. 1.

          

Občanov dôrazne žiadame, aby do kontajnerov  nevhadzovali iné druhy odpadov!!!