Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Evakuácia

ČO ROBIŤ A ČO SI SO SEBOU ZOBRAŤ V PRÍPADE EVAKUÁCIE?
V prípade vzniku mimoriadnej situácie sa môže stať, že budete vyzvaní na evakuáciu. Preto si pripravte evakuačnú batožinu pre prípad opustenia bytu v dôsledku jej vzniku alebo ak je nariadená evakuácia.

Ako evakuačná batožina môže poslúžiť ľahká cestovná batožina, napr. batoh, cestovná taška alebo kufor.
Batožinu označte svojim menom a adresou !!!

Evakuácia obyvateľstva sa vykonáva z dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia pobytu osôb na ohrozenom území:

 • krátkodobo s možným návratom osôb do 72 hodín,
 • dlhodobo s možným návratom osôb po 72 hodinách.

Časové obmedzenie pobytu osôb na ohrozenom území sa určí spravidla pri vyhlásení evakuácie.

EVAKUÁCIA SA PLÁNUJE, ZABEZPEČUJE A VYKONÁVA:

 • územia ohrozeného zamorením pri havárii alebo pri inej mimoriadnej udalosti spojenej s únikom nebezpečnej látky,
 • z územia, na ktorom pôsobia následky živelnej pohromy alebo katastrofy, ktoré dočasne alebo dlhodobo neumožňujú pobyt osôb, domácich zvierat na tomto území,
 • z územia ohrozeného haváriou vodohospodárskych diel,
 • počas vojnového stavu a vojny z ďalšieho územia vyčleneného pre potreby operačnej činnosti vojsk armády Slovenskej republiky.

NEVYHNUTNÉ OPATRENIA PRE OPUSTENIE BYTU ALEBO RODINNÉHO DOMU PRED EVAKUÁCIOU

 • vypnite kúrenie,
 • uhaste otvorený oheň vo vykurovacích zariadeniach a iné spaľovacie zariadenia,
 • uzatvorte hlavný prívod vody, plynu,
 • nevypnite elektrinu,
 • vypnite elektrické spotrebiče (okrem chladničiek, mrazničiek)
 • odpojte anténne zvody,
 • pripravte si evakuačnú batožinu,
 • uzamknite byt a na dvere dajte oznámenie, že ste byt opustili a urýchlene sa dostavte na určené miesto evakuácie,
 • presvedčte sa, či vaši susedia vedia o vzniknutej situácii a o evakuácii,
 • ak sa vo vašom okolí nachádzajú deti bez dozoru, starí alebo nevládni ľudia, pomôžte im,
 • ak môžete, sledujte rozhlas, televíziu, miestny rozhlas a pod., kde sa dozviete informácie o možnom ohrození,
 • upozornite na obyvateľov, ktorí odmietli evakuáciu,
 • priestor opúšťajte najkratšou cestou z oblasti ohrozenia, podľa možností kolmo na smer vetra,
 • dodržujte pokyny osôb a príslušných orgánov, ktoré zabezpečujú evakuáciu,
 • vykonajte presun do evakuačného zberného miesta,
 • v tomto mieste sa dozviete, kde je vaše evakuačné stredisko s miestom ubytovania, stravovania a pod.

ČO ROBIŤ, KEĎ JE NARIADENÁ EVAKUÁCIA

 • dodržiavajte zásady na opustenie bytu,
 • zoberte si so sebou evakuačnú batožinu,
 • dostavte sa na vopred určené miesto (bližšie informácie o zhromažďovacom priestore evakuácie sa dozviete z vysielania regionálnych rádiových staníc),
 • ak budete mať povolené použiť vlastné vozidlo, so sebou vezmite toľko osôb, koľko bude možné. Nezabudnite pritom sledovať dopravné informácie v rádiu, riaďte sa dopravnými pokynmi polície a miestnymi úpravami pomocou dopravných značiek,
 • pokiaľ sa nemôže použiť vlastné vozidlo, preprava je zabezpečená prostredníctvom prostriedkov verejnej dopravy, o ktorej budete informovaní miestnym rozhlasom (spôsob prepravy a miesto, kde sa máte sústreďovať).

EVAKUAČNÁ BATOŽINA

Odporúčané hmotnosti evakuačnej batožiny:
pre deti: do 25 kg na jednu osobu
pre dospelých: do 50 kg na jednu osobu

Odporúčaná evakuačná batožina:

 • základné trvanlivé potraviny, najlepšie v konzervách, dobre zabalený chlieb a hlavne pitnú vodu na 2 – 3 dni,
 • predmety dennej potreby (jedálenskú misku a príbor), hygienickej potreby a toaletný papier,
 • osobné doklady, peniaze, dôležité dokumenty (poistné zmluvy), cennosti malých rozmerov,
 • osobné lieky, vitamíny a nevyhnutné zdravotnícke potreby,
 • náhradná bielizeň, odev, obuv, nepremokavý plášť,
 • prikrývka alebo spací vak,
 • prikrývka alebo spací vak,
 • pre dieťa nezabudnite pribaliť hračku,
 • ďalšie nevyhnutné osobné veci podľa potreby a uváženia (mobilný telefón, prenosné rádio s rezervnými baterkami a pod).