Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Dražba nehnuteľností

V zmysle ust. § 140 ods. 1 a nasl. zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len Exekučný poriadok) vyhlasujem dražbu nehnuteľností povinného Ľuboš Bobik, nar. 20.09.1961 Družstevná 504/4 072 22 Strážske.

Predmet dražby: Nehnuteľnosti zapísané na Liste vlastníctva č. 1160
Okres:Michalovce
Obec:Strážske

Súbor na stiahnutie: Dražba nehnuteľností (pdf 124,54 kB)