Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Verejná vyhláška – doručenie rozhodnutia

Mesto Strážske  stavebný úrad, príslušný podľa ustanov. §117 zákona č. 50/76 Zb.
( stavebný zákon ) vydala dňa 10.5.2022 rozhodnutie o umiestnení stavby: Kanalizácia Nacina Ves – ČSB5 – zmena osadenia, liniová stavba na pozemkoch v k.ú. Nacina Ves, podľa situácie umiestnenia stavby.

Rozhodnutie o umiestnení stavby  a situácia umiestnenia stavby tvorí prílohu tejto vyhlášky.

Táto vyhláška s prílohou bude vyvesená na úradnej tabuli mesta Strážske, obce Nacina Ves po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o umiestnení stavby.

Súbor na stiahnutie: Rozhodnutie o umiestnení stavby (pdf 330,51 kB)

Ing. Vladimír Dunajčák v.r.
primátor mesta